Úprimnú radosť z rodiny a detí prišlo vyjadriť živou reťazou 400 až 500 mladých ľudí, rodín s deťmi, manželských párov a podporovateľov rodiny, v sobotu 30. 07. 2016 o 15:00 v Bratislave.

Väčšina účastníkov podujatia mala oblečené červené tričká s nápismi podporujúci rodinu:
RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ,
LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ,
MAMA A TATO NAVŽDY,
NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI,
HRDÍ NA RODINU.

Cieľ podujatia sme naplnili prejavenou radosťou z toho najcennejšieho čo máme, z rodiny. Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa nevyrovnajú rodine založenej manželstvom mužom a ženy.

Deti mali veľkú radosť z červených balónikov. Stretli sme pred parlamentom a prešli sme centrom mesta až na Hlavné námestie. Na Hlavnom námestí sme si v príjemnej atmosfére spievali spolu s kapelou S.I.L.A – Sen o rodine, za ktorý budeme s láskou a radosťou bojovať aj naďalej.

Anton Chromík
Marek Nikolov
Mário Tomášik
Hrdí na rodinu