Martina HatokováRiaditeľka ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi Martina Hatoková hodnotí prvé dva roky práce národnej kancelárie pápežskej nadácie a k 31. marcu 2019 odovzdáva svoj úrad.

BRATISLAVA – V marci 2017 začala na Slovensku svoje pôsobenie pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need. Cieľom jej národnej kancelárie je upriamovať pozornosť na prenasledovaných a trpiacich kresťanov vo svete a aktívne organizovať ich duchovnú a finančnú podporu medzi Slovákmi.

Počas prvých dvoch rokov sa nadácii podarilo predstaviť a do slovenského kontextu zasadiť medzinárodné pôsobenie a model práce ACN – Aid to the Church in Need a priamo sa zapojiť do šiestich medzinárodných kampaní (Pomoc pre Sýriu, Z ruín k domovu – obnova Ninivskej planiny v Iraku, Sila dalitských žien – pomoc chudobným kresťanským komunitám v Indii, Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom, Milión detí sa modlí ruženec).

Cieľom kampaní a ďalších iniciatív a projektov ACN je dať hlas ľuďom, ktorých náboženské slobody sú obmedzované alebo brutálnym spôsobom popierané, poskytnúť priamu humanitárnu a pastoračnú pomoc tým, ktorí sa ocitli v extrémnych situáciách spôsobených vojnou, násilím alebo kritickou materiálnou núdzou.

Vďaka štedrosti Slovákov prijala národná kancelária ACN Slovensko od dňa svojho založenia do 13. 3. 2019 finančné dary v celkovej sume viac ako 400 000 eur,čím prispela k realizácii vyše 5 300 projektov konkrétnej pomoci ročne v 150 krajinách sveta.

„V tejto pre mňa dôležitej chvíli sa chcem poďakovať za Vaše modlitby smerované ku konkrétnym adresátom a k misii ACN ako takej. Ďakujem Bohu za jeho požehnanie, všetkým našim darcom, spolupracovníkom a partnerom, rodine a priateľom a najmä členom môjho tímu, bez ktorých by náš úspech nebol možný,“ uviedla Martina Hatoková, ktorej po viac ako dvojročnej službe končí mandát k 31. marcu 2019.

Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi