Archives for Aktuálne - Page 44

Aktuálne

Misie v Komárne

Dovoľte mi, aby som Vás v mene komárňanskej rímsko-katolíckej farnosti pozval na Komárňanské mestské misie. Táto udalosť sa zameriava  na pozvanie ku kresťanskej katolíckej viere a jej hlbšiemu poznaniu. My,...
Čítajte ďalej
Pridaj Vtip