jezuiti“Bol mŕtvy a ožil” – v duchu tohto motívu obrátenia z Podobenstva o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) sa uskutočnia tradične pôstne pondelkové sväté omše pre mladých o ôsmej hodine večer v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Tzv. „osmičky“ už majú dlhú tradíciu. Počas tohtoročného pôstneho obdobia na nich odzneje séria tematických kázni z príležitosti Roku zasväteného života.

  • Dňa 23. februára bude kázať P. Milan Bubák SVD na tému: „Lazár, poď von!“.
  • Dňa 2. marca bude kázať P. Reginald Slavkovský OP na tému: „Sloboda, odpustenie a zmena srdca“.
  • Dňa 9. marca bude kázať P. Jozef Kyselica SJ na tému: „Posilnite si srdcia“.
  • Dňa 16. marca bude kázať P. Ondrej Tkáč OFMCap. na tému: „Pohľad nádeje“.
  • Dňa 23. marca bude kázať P. Rastislav Dluhý CSsR na tému: „Prebudené a obrátené srdce.”
  • Dňa 30. marca bude kázať P. Adrián Čontofalský SJ na tému: „Vstať a ísť“.

Foto: Jezuiti.sk