SMN12Decembrové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, sa venuje Márii – vzoru viery. Čitateľom tiež dáva do pozornosti dve nové knihy, ktoré pred Vianocami vychádzajú vo vydavateľstve redemptoristov: Putovanie s Jonášom od Dennisa McBridea a Hrniec plný strachu od Adama Szustaka.

Vydavateľ Joe Difato pred 37 rokmi vydal prvé číslo časopisu a dnes sa v úvodníku s čitateľmi lúči, pretože odchádza do dôchodku. Každý mesiac sa vyše 700 000 výtlačkov Slova medzi nami dostane k čitateľom vo viac než 100 krajinách sveta. J. Difato v úvodníku predstavuje aj tému adventného čísla: Mária je vzorom pre jeho vieru, pretože je láskavá, súcitná, pokojná, pokorná, poslušná a nábožná.

Uchovávať v srdci a rozjímať

Prvý text čísla sa pozerá na Máriin zvyk rozjímať o Božích skutkoch v jej živote. Vďaka tomuto zvyku si stále viac vážila svojho syna. Uchovávala si v srdci všetko, čo sa okolo neho dialo a rozjímala o tom. Mária zverila všetky udalosti Bohu v modlitbe a prosila ho, aby jej dal svetlo a ukázal jej, čo znamenajú. Aj my môžeme tak ako Mária rozjímať o láske, ktorá sa skrýva za Ježišovým rozhodnutím znížiť sa a stať sa človekom ako my.

Aj Ján Krstiteľ bol v rozpakoch

Páter George Montague, člen rehole marianistov, rozpráva príbeh Jána Krstiteľa, ktorý bol presvedčený, že Mesiáš príde ako svätý sudca. Keď sa však pred ním objavil Ježiš Nazaretský a trval na tom, že ho má pokrstiť v Jordáne, zabudol na váhy Božieho súdu a oheň Božieho hnevu. Zrazu mal pocit, akoby sa ponoril do nádhernej a mocnej lásky. A začal vidieť Ježišovými očami:  on ponúka milosrdenstvo a beží k nemu celý svet.

Boh sa pripája k našej rozvrátenej rodine

Ukážka z knihy amerického biskupa Roberta Barrona Vibrant Paradoxes sa zamýšľa nad niekoľkými postavami z Ježišovho rodokmeňa, ktoré nijak nezapadajú do obrazu „slušnej“ rodiny. No poukazuje tým na to, že Boh sa počas Vianoc doslova „natlačil“ do dysfunkčnej a rozporuplnej rodiny človeka – hoci my sme ho nehodní podobne ako jeho mnohí izraelskí predkovia. No on sa napriek tomu stal naším bratom.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.