V najbližších dňoch si môžeme pripomienúť 10. výročie Goranových svedectiev na Slovensku. Pri tento príležitosti navštívi Goran Čurkovič takmer desiatku slovenských miest, kde bude hovoriť svojom neobyčajnom životnom príbehu.

Goran Čurkovič bývalý narkoman, s guľkou v hlave, hepatitídou, schizofréniou, človek na úplnom dne… Po stretnutí s Bohom a s Pannou Máriou v Medžugorí sa zázračne uzdravil. V najbližších dňoch bude mať sériu príhovorov s názvom “Z pekla drog do náručia Panny Márie”. Ide o úžasné svedectvo o tom, ako Boh zostupuje z lásky k človeku do najhlbšej biedy, aby každému z nás prinávratil dôstojnosť Božích detí.”

Príďte sa s ním stretnúť  a vypočuť si jeho svedectvo o obrátení v týchto mestách:

S výnimkou Malaciek a Tvrdošína bude vždy 1 hodinu pred svedectvom sv. omša.

goran