litmanVykročili sme do roku 2017, ktorý chceme začať plní radosti z Ježišovho narodenia. K hlbšiemu a krajšiemu prežívaniu začiatku kalendárneho roka nám môže pomôcť aj nasledovný výber hodnotných kresťanských podujatí. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje. 
Všetci mariánski ctitelia sú v novom roku pozvaní na slávenie januárovej fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční 7. januára na hore Zvir v Litmanovej. Program sa začne o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a pokračovať bude slávením svätej liturgie o 10:30. Na záver svätej liturgie bude modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a po nej modlitba zverenia sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky. Zároveň sú všetci pozvaní na Malú púť, ktorá sa začne v nedeľu 8. januára o 9:00 hod. uctením si Ikony Presvätej Bohorodičky.
Všetci záujemcovia sú pozvaní na ďakovnú svätú liturgiu za život, ktorá sa uskutoční v gréckokatolíckom farskom chráme v Trebišove v nedeľu 8. januára 2017 o 9:30 h za účasti viacerých kňazov. Spojená bude s požehnaním žien čakajúcich bábätko. Sú pozvaní i pravidelní a príležitostní dobrovoľníci modlitieb pred nemocnicou počas akcie” 9 mesiacov za život. Po sv.liturgii bude agapé spojené so zdieľaním.
Pozývame vás na veľké GOD´S SESSION v Trstenej. Stretneme sa už 8. januára 2017. Začíname o 15.30 vo farskom kostole sv. omšou.  Budeme pokračovať workshopmi s hosťami ako GODKNOWS, p. Juraj Ďurnek, sr. Timotea, či Spoločenstvo Novej Evanjelizácie v ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga. A zakončíme to Modlitbou chvál o 18:30 vo farskom kostole!
Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.