marettaV dňoch 9. až 11. októbra sa uskutoční v hoteli Javorná v Drienici pri Sabinove, už piate pokračovanie prvej časti seminára s prešovským eparchiálnym exorcistom o. Jozefom Marettom. Témou seminára “Zbav nás Zlého“, ktorý má dalšie dve pokračovania, je oboznámenie sa s prístupovými cestami Diabla.

Učastníci sa dozvedia,  ako a kde pôsobí táto reálna duchovná bytosť, čoho sa vyvarovať, a ak už sme vstúpili do jej teritória a pociťujeme problémy, aké máme možnosti zbaviť sa jej pôsobenia. V sobotu počas sprevádzanej adorácie sa o. Maretta pomodlí nad každým účastníkom. V nedeľu sa seminár ukončí besedou, v ktorej zúčastnený dostanú odpovede na svoje otázky. Podujatie hudobne sprevádza spoločenstvo Marana Tha. Účastníkov seminára modlitbami sprevádzajú všetky kontemplatívne rehoľné rády na Slovensku. Podrobný program s bližšími informáciami a komentármi absolventov tohoto seminára nájdete na Seminár s exorcistom o. Jozefom Marettom: Zbav nás zlého. V prípade záujmu sa môžete registrovať na stránke  www.vyveska.sk alebo na tel. čísle 0905 635 380.

Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť tejto akcie a majú problémi súvisiace s touto témou je k dispozícii mailová adresa – otazky.exorcizmus@gmail.com. Otec Maretta plánuje vydanie novej knihy, ktorá bude písaná formou dialógu medzi ním a ľuďmi, ktorí mu kladú otázky.  Ďalšia možnosť na osobné stretnutie s o. Marettom je večer chvál po Sv. liturgii, ktorá bude 6.10.2015 grécko-katolíckom chráme v Sabinove o 18:00 a na ktorej už bude kázať o. Jozef Maretta. Nasledovať bude modlitba chvál, ktorú bude viesť Joel worship band a v rámci ktorej bude o. Jozef kázať na tému “Duchovný boj”. Ste srdečne pozvaní zkúsiť Božiu prítomosť a vypočuť slová exorcistu.