SMN_2018_08_obalka-page-001Bratislava, 26. september 2018V týchto dňoch vychádza nové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us. Všetky texty hovoria o tom, ako si možno osvojiť Boží pohľad.

Americký vydavateľ Joe Difato v úvodníku rozpráva o panoramatickom obraze, ktorý je kľúčovým pojmom tohto čísla. Je to nástroj, ktorým si môžeme pomôcť vytvoriť duchovnú víziu svojho života, a to upriamením na štyri najdôležitejšie udalosti v celých ľudských dejinách. Je to stvorenie, Kristov život, príchod Ducha Svätého a obdobie rozvoja Cirkvi a druhý Kristov príchod. Tieto udalosti by mali zohrávať podstatnú úlohu aj v našej osobnej vízii. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník opisuje svoju skúsenosť, ako každodenný rušný život vyzerá úplne inak pri pohľade z vrcholu hory, kde je hlboké ticho a pokoj. „Vrcholom“ je svätá omša, „kochaním za z výhľadu“ môže byť eucharistická adorácia. A mesiac október je dobrou príležitosťou vystúpiť na „horu svätého ruženca“, posvätný vrch Svätej Panny.

Ako tvoriť panoramatickú víziu – pohľad na veľkolepý Boží plán spásy? Neobracať sa na Boha intenzívne len v časoch krízy. Písmo nám hovorí, že Boh nám ponúka svoju pomoc a radu stále, chce byť s nami v našich dobrých aj ťažkých chvíľach. V panoramatickom obraze vyčnievajú už spomínané štyri kľúčové zásahy Boha do dejín: stvorenie, vtelenie, vyliatie Ducha a Kristov druhý príchod na konci čias.

Ako sa prejavuje panoramatický obraz v modlitbe? Najlepší príklad nám ponúka Ježiš. Rád jedol, no rád sa i postil. Vedel oceniť dobrý nočný spánok, ale tiež prebdel celú noc v modlitbe. Bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu – cítil potrebu priateľstva, no dokázal prekonať aj stratu priateľov, ak to znamenalo zostať verný Otcovej vôli. Keď budeme mať tento panoramatický obraz neustále na pamäti, naučíme sa podľa Ježišovho vzoru uprene hľadieť na nebo. Budeme sa mu stávať čoraz podobnejšími – až kým znova nepríde a my ho uvidíme z tváre do tváre.
Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a jej praxe prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.