V rámci podujatia Hľa, tvoja Matka!, ktoré sa uskutočnilo v septembri v Prešove, hovoril Jozef Maretta, ktorý je exorcista prešovskej arcieparchie, o tom, že ak urobíme nevedomky hriech, Boh to nepočíta k naším hriechom, Boh je totiž férový. Ale ak sa človek zúčastní napríklad na vyvolávaní duchov, či veštení a nevie, že je to zlé, tak Diabol nečaká  a vojde. On nehrá fér.

 


Uverejnené so súhlasom http://misiefilmom.sk/. Ak chcete podporiť natáčanie ďalších videí, môžete tak urobiť tu. Prednášky Hľa, Tvoja Matka sa zúčastnili farár Marián Kuffa a exorcista Jozef Maretta. Otcovi Marettovi je aktuálne možné zasielať otázky, ktoré budú spolu s odpoveďami publikované knižne.