Počas podujatia Hľa, Tvoja Matka, v septembri v Prešove dostal o. Maretta otázku, ako sa dostať k exorcistovi. Jozef Maretta vysvetľuje postup, aký by mal byť zachovaný.

 


Uverejnené so súhlasom http://misiefilmom.sk/. Ak chcete podporiť natáčanie ďalších videí, môžete tak urobiť tu. Prednášky Hľa, Tvoja Matka sa zúčastnili farár Marián Kuffa a exorcista Jozef Maretta. Otcovi Marettovi je aktuálne možné zasielať otázky, ktoré budú spolu s odpoveďami publikované knižne.