kupanie_jeziska_sk

 

Doplnenie od Mareka Uličného – podľa Svätého písma bol Ježiš poslušný až od 12 roku života, potom ako sa stratil rodičom v chráme :)

Porovnaj:

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala:
„Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.
A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 
(Lk 2, 48 — 51)