jablonskyP. Leopold Jablonský rozpráva o pravde, o jej jednotlivých princípoch ako je čestnosť, pravdovravnosť, úprimnosť a dôveryhodnosť, ktoré vychádzajú z Božej podstaty. Ak máme byť zjavením Otca na tejto zemi, musia byť tieto princípy prítomné v našom živote. Máme odvahu zaplatiť cenu za pravdu?

Video bolo natočené v rámci projektu Misie filmomProjekt Misie filmom je tvorený skupinou katolíkov, ktorí chcú budovaťBožie kráľovstvo využívaním svojich darov –  vyrábajú voľne šíriteľné videá s katechézami, prednáškami, kázňami či svedectvami. Na videách môžete počuť aj duchovných spríkrov ako o. Elias Vella, o. Jozef Marettta, o. Marián Kuffa alebo o. Michal Zamkovský.