Počas podujatia Hľa, Tvoja Matka, v septembri v Prešove dostal o. Marián Kuffa otázku: Ako možno uraziť Ducha Svätého?

“To nie je ani tak skutok, ako postoj duše. Keď sme rozprávali o Diablovi, pozri, prečo môže byť Boh vždy milosrdný? Pretože vždy môžme  povedať, nevedel, nevedela. Diabol má vliate vedomosti, my máme získané. Aký je v tom rozdiel? Pokazí sa ti auto, príde Diabol – anjel. Hoci je Diabol padlý  anjel, on má vliate vedomosti. To znamená, keď sa ti pokazí auto, príde anjel a ty začneš, že máš pokazený karburátor, on ti povie, aby si vymenil sviečku. On hneď povie, ani nepozrie. Má vliate vedomosti.  My máme nadobudnuté. Čo to znamená? Pred rokom som mal také vedomosti a  rozmýšľal som doprava, po roku sa mi vedomosti zväčšili a rozmýšľam doľava. Správne. Len pyšný a hlúpy nezmení  svoj názor. Keď sa ti zväčšili vedomosti, máš zmeniť názor. Pýtala sa ma jedna pani, či by mohlo zmiznúť peklo.  Mohlo. Keby Diabol bol ochotný cúvnuť. Ale keďže on ma vliate vedomosti, nie je ochotný cúvnuť, aj keď trpí a trápi sa. Necúvne. A nie je chyba v Bohu, že nezmizne peklo. Chyba je v Diablovi, že je tak pyšný, že necúvne. Ak si pyšný, keď si pyšná, je to najhnusnejší hriech. Vtedy sa podobáš Luciferovi. Dávaj pozor! Pýcha je nezriadená túžba vyniknúť. Pokora je pravda, opak pýchy. Dávaj na to pozor. Na pýchu nie je tabletka, len kladivo. Zabiť ju. Nič viac.”

 


Uverejnené so súhlasom http://misiefilmom.sk/. Ak chcete podporiť natáčanie ďalších videí, môžete tak urobiť tu. Prednášky Hľa, Tvoja Matka sa zúčastnili farár Marián Kuffa a exorcista Jozef Maretta. Otcovi Marettovi je aktuálne možné zasielať otázky, ktoré budú spolu s odpoveďami publikované knižne.