Kresťanský politik a europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH) vysvetľuje vo videu Misie filmom dôležitosť ochrany života.

 

Ako mladý lekár som bol konfrontovaný aj s tým, aby som chodil uspávať ženy, ktoré chcú ukončiť  svoje tehotenstvo. Ja som sa proti tomu priečil, tak  som bol za trest poslaný na miesto, ktoré nechcel nikto robiť a kde sa to len plátalo a sa tam lekári striedali. Do Oravských  ferozliatinársých závodov, čo bol hutnícky závod pri Dolnom Kubíne, kde som bol 7 rokov v takom”vyhnanstve” a liečil som ťažko pracujúcich hutníkov pri vysokej peci. Ale vôbec si nesťažujem, len tým chcem povedať, že niekedy je potrebné ukázať nie len rečami a takými verbálnymi postojmi , ale aj možno  určitým praktickým postojom, ako to je s úctou k životu a aké sú postoje k človeku, ktorý sa ešte nenarodil. Druhý taký pól, kde často hovoríme o úcte k životu je koniec, na konci. A to je eutanázia. Viete, že niektoré európske štáty, si už vo svojom právnom priestore uzákonili, že je možné ukončiť niekomu život, kto je starý a chorý a teda spoločnosť to môže za určitých podmienok vykonať, tak ako na začiatku  môže urobiť potrat. Proti tomu ostro vystupujem ako lekár aj ako poslanec. Pre ilustráciu aké zvrátené je myslenie tých, ktorí takýto zákon presadzujú a uplatňujú. V Holandsku sa stála nedávno taká hrozná vec. Hovoril som s rodičmi tej dievčiny.  Ich 25-ročná dievčina bola nejaká smutná, možno sa jej niečo nepodarilo v práci, možno ju opustil chlapec a ona si poza chrbát rodičov zažiadala o eutanáziu. 25- ročná, inak zdravá, nič jej nebolo, telesne, duševne v poriadku. Keďže tam taká možnosť zo zákonov je, oni to urobili. Zrazu ukončili život 25-ročnej dievčine na jej žiadosť. Tak vidíte, že tu sa nedá s takým niečím súhlasiť. A druhá vec, často sa argumentuje s tým, že ľudia, ktorí žiadajú o eutanáziu, že strašne trpia, že sú to pacienti v terminálnom štádiu rakovinového ochorenia a že majú strašné bolesti. Moja špecializácia anestéziológa mi pomáha argumentovať aj tu. Môžem vám zodpovedne povedať, že lekári majú dostatok tíšiacich prostriedkov  aj také sily, ktoré vedia na prijateľnú hladinu únosnosti riešiť aj takýto prípad. To prečo ľudia v niektorých krajinách žiadajú eutanáziu, to je zlyhanie spoločnosti, medzigeneračnej solidarity, to je zlyhanie rodiny ako inštitúcie. A to je neskutočná existencionálna osamelosť tých ľudí, ktorí sa väčšinou odhodlajú požiadať o eutanáziu. Mladí Belgičania, ktorí sú kresťanskí založení, keď videli prípady niektorých žiadateľov o eutanáziu, tak ich navštívil – starčekov starenky. Nakúpili im, vyupratovali im, obriadili ich, vykúpali ich, čítali i, rozprávali s nimi a títo ľudia úplne  ožili. Úplne zmenili svoj postoj, pôvodný názor, roztrhali žiadosť o eutanáziu a kľudne žili ďalej. Tým chcem ukázať, že ak niekto o to žiada, ´je za tým ľudská osamelosť, neláska blízkeho okolia. A keď sa tieto veci dajú vhodne zmeniť, tak ten človek nevidí dôvod, aby odchádzal zo sveta podaním jedu do žili. Úcta k životu by mala spájať ľudí rôzneho typu, mladých, starých, pravicovo orientovaných, ľavicovo orientovaných, ľudí, ktorým ide o tú podstatu. A tá podstata je daná tým, že človek si svoj vlastný život nedal. Človek je na svete, lebo to tak chcel Boh. A bojovať proti niekomu koho tu chce Boh mať je určite veľmi zlé a je to nezmysel. Preto by som chcel pozvať všetkých, aby za ten život s chuťou, energicky, ale radostne bojovali”


autor videa: Misie filmom

zdroj foto: mikolasik.sk