krizAdam mal problémy so správaním v škole a po viacerých pokusoch o nápravu si s ním už rodičia nevedeli rady a nakoniec ho umiestnili do cirkevnej školy. Počas pár týždňov navštevovania cirkevnej školy sa správanie malého Adama výrazne zlepšilo.  Adamovmu otcovi to nešlo do hlavy, tak sa synovi po večeri prihovoril:

“Syn môj, dlho sme s Tebou nevedeli rady a v novej škole je z Teba zrazu vrozný žiak, ako to je možné?”

“Vieš otec, prišiel som do školy a na chodbe ukrižovaný človek. Vošiel som do triedy, tam ďalší ukrižovaný človek .. Tak sa s ľudmi nebavia ..”

 

Ilustračný obrázok: lubomichalko