Aid to the Church in Need receives the 2019 Path to Peace Award in New York on May 22 019Arcibiskup Bernardito Auza, stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov a prezident Nadácie „Path to peace“ (Cesta k mieru), vyzdvihol pápežskú nadáciu Aid to the Church in Need (ACN) – Pomoc trpiacej Cirkvi, laureáta tohtoročnej ceny  Path to peace, ako „poprednú medzinárodnú organizáciu, ktorá  je hlasom prenasledovaných a trpiacich kresťanov na celom svete, a ešte oveľa viac, ktorá im poskytuje konkrétnu a účinnú pomoc.“

Vo svojom príhovore na slávnostnom galavečere počas odovzdávania tohtoročnej  výročnej ceny 22. mája 2019 v hotely Pierre v New Yorku, arcibiskup Auza povedal, že nadácia Path to peace sa rozhodla oceniť ACN za to, že “ako  hlas volajúcich na púšti, je echom trpiacich kresťanov volajúcich po našej pomoci”. Arcibiskup označil publikácie– „Prenasledovaní a zabudnutí?” a „Náboženská Sloboda vo svete”, ktoré ACN vydáva každé dva roky, za „najlepšie a najdetailnejšie správy popisujúce osobitne násilné dôsledky kresťanofóbie,“  rovnako ako stav náboženskej slobody v 196 krajinách sveta.

„Nemôžeme dostatočne poukazovať na dôležitosť informácií obsiahnutých v týchto  dvoch správach, aj keď ešte dôležitejšia je práca, ktorú ACN koná priamo na miestach, kde kresťania nutne potrebujú pomoc,“ povedal arcibiskup Auza, ktorý ako mladý kňaz vďaka štipendiu z ACN absolvoval štúdium v Ríme, ďalej pripomenul najmä vedúcu rolu ACN na Ninivskej planine v Iraku pri príprave a uskutočnení tzv. „Maršalovho plánu“  na obnovu domov, cirkevných budov, kostolov a hlavne ľudských životov po hrôzach a spúšti napáchaných islamistickou organizáciou ISIS.

Na záver svojej reči, arcibiskup Auza zdôraznil, že: „Svätá stolica by bez spoľahlivej a výnimočnej spolupráce s ACN nemohla presadiť všetko to, o čo sa snažila na pôde OSN  na ochranu kresťanov po celom svete.“

Thomas Heine-Gelder, výkonný prezident ACN pri preberaní ceny povedal: „Patrí najmä kresťanom, ktorí sú prenasledovaní, utláčaní, diskriminovaní a umlčovaní len pre svoju vieru. Dúfam, že dnes večer je počuť odkaz ich mučeníctva ešte silnejšie.“

Potom pokračoval: „Práca a služba našej pápežskej nadácie by neboli možné bez neustálej podpory dobrodincov z celého sveta. ACN môže účinne pomáhať len vďaka ich mimoriadnej morálnej a finančnej podpore. Často ide pritom o „halier vdovy“, ktorá nedáva zo svojho nadbytku, ale ktorá dáva všetko. Naši dobrodinci predstavujú základ, na ktorom  staviame most viery, nádeje a lásky na pomoc prenasledovanej Cirkvi.“

ACN bola založená v roku 1947 mladým holandským kňazom, premonštrátom pátrom Werenfried van Straatenom (1913 – 2003), primárne s cieľom pomôcť utečencom a ľuďom vysídleným z ich domovov po skončení II. svetovej vojny. Dnes, ACN ako pápežská nadácia, každoročne podporuje prostredníctvom viac ako 5000 projektov po celom svete utláčaných a trpiacich kresťanov. V rámci svojich projektov ACN  pomáha budovať  kostoly a kaplnky, podporuje formáciu seminaristov, rehoľníkov ako aj katechétov laikov, poskytuje núdzovú pomoc, zabezpečuje dopravné prostriedky pre pastoračnú službu.

V minulom roku ACN prijala na financovanie svojich projektov od dobrodincov viac ako 110 miliónov eur. Od roku 2011 nadácia podporila sumou viac ako 70 miliónov eur sýrskych a irackých kresťanov, ohrozovaných zo strany ISIS a ďalších islamistických skupín, čím pomáha  k prežitiu kresťanov a zachovaniu kresťanstva v tomto regióne.

„Náboženská sloboda,” povedal Heine-Geldern „patrí k základným ľudským právam. Je preto povinnosťou všetkých štátov a tiež medzinárodných mimovládnych organizácií chrániť osobné právo každého človeka na náboženskú slobodu. Nesmieme nikdy vzdať zápas za úplné uskutočnenie a zavedenie tohto základného ľudského práva, ktoré je neoddeliteľne spojené s dôstojnosťou každej ľudskej bytosti.”

Na záver svojho príhovoru Heine-Geldern zdôraznil: „ Všetci máme povinnosť preukázať našu pomoc a solidaritu  prenasledovaným kresťanským komunitám, aj keď najväčší podiel na pomoci nesie niekto iný. Sú to odvážne ženy a muži – biskupi, kňazi, rehoľné sestry, laickí dobrovoľníci, ktorí zostávajú v prvej línii spolu s veriacimi a sú vystavení prenasledovaniu, nenávisti a násiliu – Oni sú skutoční služobníci mieru, ktorí neopúšťajú svoj ľud.  Cenu „Path to peace“ venujem preto aj im.”

Nadácia  Path to pecae má za úlohu podporovať rôzne aspekty misie Svätej stolice pri Organizácii spojených národov. Rovnako financuje humanitárne projekty v rozvojových  krajinách. Cenu nadácie v minulosti obdržali napríklad kardinál Marion Zenari, apoštolský nuncius Vatikánu v Sýrii, princ Henrich Luxemburský či španielska kráľovná Sofia.