smn_1Novembrové číslo mesačníka Slovo medzi nami, ktorý je slovenskou verziou amerického časopisu Word Among Us, píše o tom, že Boh od nás dnes žiada postaviť sa do trhliny a vybudovať múr. Prináša tiež ukážku z novej knihy Alice von Hildenbrand Privilégium byť ženou, ktorá vychádza vo vydavateľstve redemptoristov.

Múr má trhliny, no Boh svoj ľud ochráni

Aj keď sa staráme o svoju rodinu, podávame ruku ľuďom v núdzi či slávime svätú omšu, a tak pomáhame budovať múr svätosti a lásky, vieme, že tento múr nie je úplný. Stále v ňom nachádzame trhliny, ale môžeme prosiť Boha, aby svoj ľud ochránil, kým bude múr úplný – až do dňa, keď Ježiš opäť príde v sláve.

Milosť modlitby, do ktorej je pozvaný Boh

Modlitba za druhých je najjednoduchším skutkom lásky. Milosť modlitby príhovoru spočíva v tom, že je do tohto procesu pozvaný Boh. A tak môže človek robiť všetko komplikované, čo má pred sebou, s väčším pokojom, s väčšou istotou a dôverou. Boh je s ním, pomôže mu a bude ho viesť. Príhovor nie je len prednesenie svojich potrieb Bohu a čakanie na Boží zásah. Je to úkon viery, dôvery, ktorým dávame najavo, že ten, ku komu sa modlíme, je všemocný a nekonečne láskavý. Modlime sa dovtedy, kým si nebudeme istí, že nás Boh vypočul. Žiadna modlitba nie je nepodstatná alebo zbytočná; treba v nej vytrvať a všímať si, ako Boh koná. Aj keď nám nedá to, o čo ho prosíme, buďme vnímaví voči tomu, čo sa bude diať a potom pochopíme – Boh nám dá niečo veľmi dobré.

Pôst a príhovor

Medzi pôstom a modlitbou príhovoru je v celom Písme a v dejinách Cirkvi úzke spojenie. Pôstom Bohu hovoríme, že sme rozhodnutí spraviť pre naplnenie nášho úmyslu všetko, no potrebujeme Jeho pomoc. Je to spôsob otvoriť Bohu dvere a prosiť ho, aby vstúpil do danej situácie.
Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.