Očakávania. Valia sa na nás z každej strany. Rodina, priatelia, šéf v práci… Každý od nás niečo očakáva. A keď sa všetkým týmto očakávaniam snažíme prispôsobiť, občas sa môže stať, že pomaly strácame vlastnú tvár. Ako sa teda pozrieť na vlastné, ale aj cudzie očakávania Božími očami?

Očakávania začínajú už v detstve

S prvými očakávaniami sa každý z nás stretáva, prirodzene, už v rannom detsve. Rodičia sa nám v tomto období usilujú odovzdať správnu výchovu, čo sa samozrejme nezaobíde bez rôznych očakávaní, ktoré sú samozrejme pri výchove veľmi potrebné. Ďalšie očakávania nás určite stretli aj na prahu školských zariadení, keď sme sa ako dieťa museli prispôsobiť požiadavkám učiteľa, aby sme v škole uspeli. Vďaka škole sme sa dostali aj do kolektívu rovesníkov, ktorí mali na každého z nás rôzne protichodné očakávania. Ak sme niektoré nespĺňali, občas sa našli spolužiaci, ktorí nám to dali patrične pocítiť. Možno aj vás v detstve podpichli nejako podobne: “Si bifľoš!” alebo naopak “Si hlúpy!” Mnohé dievčatá zase museli prijať kritiku na svoj výzor: “Aká si len tučná!” alebo presne naopak: “Aká si len príliš chudá!” Jeden nikdy nevyhovie všetkým, a to ani v detstve.

gossip-532012_960_720

Očakávania v našich spoločenstvách

Detské časy sú už dávno za nami, ale podobné očakávania nás, žiaľ, neobchádzajú ani v dospelosti. Je smutné, že častokrát aj v našich kresťanských spoločenstvách nás ľudia “obdaria” navonok nevinnými poznámkami, ktoré nás však vo vnútri zasiahnu oveľa viac, než dáme najavo. Samozrejme, nemôžeme sa brať príliš vážne a je potrebné si urobiť srandu aj sám zo seba, ale je tiež dôležité si uvedomiť, nakoľko je slovo, ktoré chcem niekomu adresovať potrebné a či je skutočne na budovanie. Častokrát sa s tým stretávame aj pri vykonávaní služieb v našich spoločenstvách, napr.: “Nepáčilo sa mi, ako hrali počas tejto sv. omše, boli príliš hluční.” Ak sme napr. hudobníci a vieme, ako danú službu vylepšiť, určite by sa ostatní členovia danej služby potešili, ak by sme im medzi štyrmi očami vysvetlili, čo sa dá urobiť lepšie, ako dané nástroje lepšie nazvučiť a pod. V prípade, že sa v danej službe veľmi nevyznám a nepoznám ani pozadie a okolnosti daných dobrovoľníkov, prečo šírim svoje subjektívne myšlienky o tom, že sa mi niečo nepáči a zbytočne šírim otravnú atmosféru medzi členmi svojho spoločenstva?

friendship-1081843_960_720

Očakávania Božími očami

Skúsme sa na “očakávania” pozrieť aj z Božej perspektívy. Nebeský Otec do každého z nás vložil osobitné dary, talenty a charakter. Aj napriek tomu, že vďaka jeho milosti každý deň rastieme a vďaka nemu môžeme meniť svoje slabosti a hriechy, sú vlastnosti, ktoré sú darom od neho. Pre niekoho môžeme byť príliš hluční a ukecaní, no z Božej perspektívy môžeme byť vďaka tomu ľuďmi, ktorí dokážu presadiť Božie veci na miestach, kde by sa iní neodvážili. Ak sa považuješ za príliš tichého, možno si človekom, ktorý v tejto tichosti dokáže viac počúvať Boha a viac vypočuť ľudí, ktorí potrebujú niekoho, komu sa môžu zdôveriť. No v reálnom živote sa mnohí ľudia na nás, a žiaľ ani my sami, vždy nepozeráme cez Boží pohľad. Navzájom by sme chceli zmeniť jeden druhého, avšak zabúdame na jedinečnosť každého jedného z nás. Nezabudnime, že ani samotný Ježiš nevyhovoval každému a nesplnil očakávania všetkých. A rovnako ako nás, aj jeho boleli tieto nezmyselné očakávania: “Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: “Je posadnutý zlým duchom.” Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: “Hľa pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!” No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.” Mt 11, 18-19.

person-915604_960_720

Odovzdajme naše očakávania malému Ježišovi

Nachádzame sa tesne pred Vianocami. Možno aj pred nimi máme rôzne očakávania. Odhoďme však všetky naše predsudky, kľaknime si na kolená a pozrime sa do očí malého Spasiteľa. Pri pohľade na neho si môžete spomenúť, že aj mnohí ľudia si jeho príchod predstavovali oveľa pompéznejšie. No on pretrhol všetky naše očakávania – narodil sa v malej maštaľke a na úplne obyčajnej slame. Odovzdajme teda všetky naše očakávania, ktoré máme voči ostatným a takisto všetky očakávania, ktoré na nás doliehajú od iných pred jeho jasle. A potom si už len vychutnajme sladké ticho a pokoj, ktoré z tohto odovzdania vyplynie.

christmas-crib-figures-1060059_960_720

Alžbeta Šutková