Portál Kormidlo.sk vznikol v roku 2013. Jeho prevádzkovateľom je občianske združenie Christin. Kontaktovať nás môžete na vyveska@vyveska.sk.

Portál Kormidlo.sk spája každodenný praktický život a kresťanské hodnoty. Nájdete tu bežné témy ako bývanie, jedlo, doprava, technológie, cestovanie, životné prostredie, práca, podnikanie alebo peniaze. Sú to veci, s ktorými sa potýka každý človek. Kormidlo.sk publikuje vlastné autorské články a tlačové správy týkajúce sa kresťanských projektov a organizácií. Kormidlo.sk monitoruje a komentuje články týkajúce sa bývaniatechnológiícestovania alebo prírody.

Vznešeným cieľom tohto webu zrozumiteľným spôsobom poukazovať na základné princípy Sociálnej náuky Cirkvi akými sú dôstojnosť ľudskej osoby, solidarita, subsidiarita či spoločné dobro. Mnohí považujú tieto princípy za abstraktné a ťažko naplniteľné. Máme však zato, že tieto princípy je dajú nájsť v konkrétnych príkladoch a iniciatívach, s ktorými sa denne stretávame. Chceme poukazovať na dôstojnosť ľudskej osoby v ochrane života od počatia po prirodzenú smrť; solidaritu v sociálnych projektoch či subsidiaritu cez optiku rodín a komunít.

Prepojenie medzi princípmi sociálnej náuky Cikrvi a konkrétnymi situáciami nie je vždy jasné ani jednoznačné. Web Kormidlo.sk neprináša akademickú ani teologickú presnosť, zameriava sa hlavne na jednoduchosť a praktickosť. Berie tým na sebe riziko nepresnosti a jednodušovania. Avšak, bez ohľadu na ťažkosti a komplikácie, kresťania majú v spoločnosti jasné poslanie: “Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta!” Je teda naša úloha toto poslanie napĺňať.

Tomáš Kuzár (vyveska@vyveska.sk)