Počas najbližších dní nás čaká tzv. “sťahovanie národov” :-), keďže počas sviatkov mnohí z nás pôjdu navštíviť svojich najbližších, často aj niekoľko stoviek kilometrov vzdialených… Ako však prežiť tento čas naplno a bez zbytočného napätia? Nechaj sa inšpirovať…

BUĎ RADOSTNÝ

Pre niekoho je cestovanie obľúbenou záľubou, pre iného utrpenie. Možno nemáš veľmi chuť cestovať po pracovnom týždni ešte niekde na návštevu na druhý koniec Slovenska. Napriek tomu, že si takýto presun vyžaduje čas, energiu, či trpezlivosť pri cestovaní s malými deťmi, pokús sa pri tom všetkom hlavne nestratiť radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Pred cestou, ktorá na teba čaká sa modli k Nebeskému Otcovi, aby ti pomohol zachovať si radosť aj pri namáhavej ceste. Veľkým vzorom Ti môže byť aj Panna Mária, ktorá neváhala navštíviť svoju príbuznú aj napriek tehotenstvu.

1

VIAC POČÚVAJ

Po dlhom odlúčení máme chuť svojim najbližším hneď dopodrobna všetko vyrozprávať. Tento rok sa pokús urobiť menší obrat – skús vypočuť najskôr ich. Možno máš občas problém vypočuť si slová niektorých z tvojich blízkych – napr. tvoju starkú, ktorá má problém s pamäťou a často si spomína a rozpráva o udalostiach o ktorých si už dávno počul. Odovzdaj Nebeskému Otcovi aj túto oblasť a pokús sa milovať svoju rodinu aj prostredníctvom obyčajného počúvania. Uvidíš, že tvoji najbližší si budú vážiť tvoj záujem o nich a ty zase porastieš v potláčaní svojej sebeckosti a hovorením len o sebe.

friends-1209740_960_720

NEPOROVNÁVAJ SA

Naši súrodenci, bratranci a iní najbližší sú pre teba určite vzácni. Keď sme boli malí, často sa stalo, že sme bojovali so žiarlivosťou – keď tvoja sestra dostala tričko obľúbenej farby a ty nie, alebo keď tvoj brat vyhral v nejakej súťaži a tebe sa až tak veľmi nedarilo… Dnes sa možno z takýchto spomienok už len smeješ, ale často sa stáva, že s podobnosťou žiarlivosťou sa stretávame aj v dospelosti. Možno to navonok nepriznáš, ale vo vnútri závidíš bratovi lepšie auto, sestre lepšiu postavu, švagrovi perfektnú prácu… Počas týchto sviatkov sa však pokús túto žiarlivosť zastaviť. Odovzdaj Bohu svoje závistlivé srdce a pros ho o väčšiu žičlivosť aj voči svojim najbližším. A v modlitbe buď vďačný za to všetko, čo už od Nebeského Otca máš – a určite toho nebude málo!

2. Pokora

PRIJMI KAŽDÉHO

Aj keď sú rodinné stretnutia veľmi obľúbené, mnohí sa im radšej zďaleka vyhýbajú. V každej rodine sa totiž vždy stretnú rozdielne povahy, ktoré občas na seba “narážajú”. Možno sa ti nepáči, aký študijný odbor študuje tvoja sestra, neschvaľuješ výchovné metódy tvojho švagra, alebo nesúhlasíš s názormi, ktoré sa ti snažia neustále podsúvať tvoji rodičia a pod. Napriek všetkým rozdielom sa pokús prijať každého z tvojej rodiny. Možno nie je tvojou “misiou”, aby si každého naprával podľa seba. Odovzdaj každého člena svojej rodiny Nebeskému Otcovi a pros ho, aby ich všetkých viedol čoraz bližšie k sebe.

father-1633655_960_720

PREŽI ČAS V RADOSTI

O pár dní si budeme v Cirkvi spomínať na tie najsilnejšie momenty, ktoré nám darovali ten najväčší dar – našu spásu. Ak budeš počas týchto sviatkov cestovať k svojej rodine, pokús sa byť o čosi väčším darom aj ty pre nich. Dívaj sa na nich pohľadom viery - teda pozeraj sa na každého z nich ako na Ježiša. A potom si už len vychutnaj spoločný čas v pokoji a radosti. :-)

Alžbeta Šutková