clanokV Poprade sa pod záštitou kresťanského kníhkupectva Aletea uskutočnil vo februári seminár „Od chlapca k gentlemanovi“, ktorý bol zameraný na výchovu chlapcov.

Stretnutie viedli manželia Burianekovci z Bratislavy pôsobiaci v Akadémii rodiny, kde organizujú stretnutia pre rodičov, manželov a mladých ľudí.

Na seminár sa prihlásilo 14 ľudí a prebiehal v priestoroch kníhkupectva Aletea s možnosťou diskutovať a zapojiť sa svojím pohľadom k téme ako vychovávať a viesť chlapcov v rodine a v škole. Andrej Burianek, ktorý viedol seminár poznamenal: “Celá diskusia sa niesla v priateľskej atmosfére. Bol som prekvapený zo záujmu ľudí a aj to, že účastníci mali záujem diskutovať okrem uvedenej témy aj na tému zlepšenia prvkov v školstve, ktoré by mali dopad na osobnosť dieťaťa a rozvoj jeho charakteru.“

Počas seminára som si uvedomila, že v rodinách je veľmi dôležitý pri výchove chlapcov mužský vzor – otec. Ak otec chýba, môže ním byť starý otec, strýko, krstný otec, niekto známy, prípadne kňaz. Matky bývajú vo výchove opatrnejšie, avšak je dôležité podporiť a viesť chlapcov, aby sa v nich prebudila bojovnosť a odvaha, ktoré prispejú k ich mužnosti, uviedla Monika Neupauerová – účastníčka semináru.

Seminár sa mi páčil okrem iného aj z toho hľadiska, že mi vyhovovala forma, kde som si mohol vypočuť tému a následne o nej s inými účastníkmi diskutovať. Uvedomujem si, že v rodinách mnohokrát chýbajú mužské vzory. Veľmi dôležité je aj poznať potreby a nároky chlapcov počas výchovy, a preto sa budem snažiť získané vedomosti zo stretnutia aplikovať do výchovy, poznamenal Ľubo Slavkovský – účastník semináru.