Od 1. do 8. novembra je v Cirkvi tzv. Dušičková oktáva s možnosťou získať plnomocné odpustky pre duše v očistci, t. j. odpustenie trestov za hriechy pre duše v očistci. Odpustky pre zosnulých v dušičkovej oktáve možno získať dvomi spôsobmi:

1. V kostoloch a kaplnkách 2. novembra

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) až do polnoci dňa Spomienky na všetkých zosnulých (2.11.).

2. Na cintorínoch od 1. do 8. novembra

Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Tieto odpustky je možné privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky:

  • prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, (jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.);
  • sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň);
  • modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva).

Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému.

Farnosť Saletíni Rozkvet a Farnosť Poprad pripravili pre veriacich aj jednoduchý “ťahák” týchto podmienok na zdieľanie na Facebooku.

očistec

 

očistec