Pozývame Vás vypočuť si kázeň kňaza Ondreja Chrvalu na Trnavskej Novéne. Na tejto svätej omši za účasti študentov Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha a Pedagogickej a sociálnej akadémie bl.Laury privítali aj kríž Svetových dní mládeže, ktorý putuje po svete.
Zamyslime sa nad tým, prečo kríž – symbol najpotupnejšej smrti pre Židov – sa stal našim symbolom, na ktorý sme hrdí a ktorým sa chválime?
Čo nám ešte dnes môže povedať kríž?

Ondrej Chrvala pôsobí v Komisii pre mládež Trnavskej arcidiecézy, bol hlavný zodpovedný za stretnutie mladých R13 a takisto je vedúci organizačného týmu P15.


Zverejnené so súhlasom autorov videa www.misiefilmom.sk