OJM_vyveska-01Pod záštitou Mons. Stanislava Stolárika sa v Aréne Brezno uskutoční v dňoch 10.-12. mája 2019 duchovná obnova s katolíckym kňazom – misionárom z Indie, otcom Jamesom Manjackalom. Organizáciu zastrešuje nadačný fond Credo v spolupráci s rožňavskou diecézou a dekanátom Brezno.

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mk 16, 15)

Otec James Manjackal je katolícky charizmatický kňaz, ktorého v roku 2016 menoval pápež František za misionára Božieho milosrdenstva. Jeho túžbou je ohlasovať evanjelium a povzbudzovať ľudí k intenzívnejšiemu prežívaniu viery, najmä v neľahkých časoch. Prihovára sa osobitným spôsobom, poukazuje na silu Eucharistie a vzťahu s Duchom Svätým.

Duchovná obnova pozostáva zo samotných príhovorov otca Jamesa, svätej omše, modlitieb chvál a adorácie s modlitbami za uzdravenie. Po celý čas bude v Aréne Brezno dostupná kaplnka, kde bude vystavená Oltárna sviatosť a taktiež bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. Trojdňový program je  plný spoločných modlitieb a je na seba veľmi nadväzný, preto Vás vyzývame k účasti na celej duchovnej obnove. Ak máte túžbu v srdci pre službu, neváhajte sa pridať k nám do tímu. Všetky dôležité informácie o duchovnej obnove, vrátane registrácie, nájdete na: www.otecjames.cz.

„Ich hlas dosiahol vyslyšanie, ich modlitba prenikla do neba.“ (2. Kr 30, 27)

Nadačný fond Credo sa zameriava na organizovanie a podporu evanjelizačných projektov, podporu rodín a manželstiev. Aktívne sa pohybuje aj v charitatívnej oblasti, kde podporuje predovšetkým ľudí v sociálnej núdzi a deti so zdravotným postihnutím. Viac informácií o nadačnom fonde nájdete na www.credonf.cz