Ponúkame Vám tretiu časť prednášky otca Pavla Hudáka, ktorú predniesol na festivale Lumen 2014 v Trnave.
Otec Pavol nás aj v tejto časti pozýva k tomu, aby sme objavili svoje povolanie a neváhali sa preňho a obetovať a zrieknuť svojich snov a predstáv.Sám hovorí o tom, ako sníval o rodine, o žene a deťoch a ako našiel svoje povolanie a radosť v kňazstve.

“Keď človek hľadá svoje šťastie, nebude šťastný, musí hľadať šťastie iných a bude šťastný. Ísť do vzťahu s tým, že bude šťastný, to ho nenaplní. Musí ísť za obzor svojho ega, aby bol šťastný.

O. Pavol nás vyzýva, aby sme hľadali čo od nás chce Boh.


autor videa: misie filmom. Zverejnené so súhlasom autorov.