child_concept_family2Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019. Akčný plán LGBTI pripravuje podmienky na legalizáciu registrovaných partnerstiev aj s novými sociálnymi dávkami, pričom klasická rodina nemá žiadny akčný plán ani národnú stratégiu ochrany rodiny. Kresťanských organizácie (Aliancia za rodinu, Fórum života, Fórum kresťanských inštitúcií, Združenie katolíckych škol Slovenska) pripravili niekoľko hromadných pripomienok proti tomuto akčný plánu:

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Hromadná pripomienka Fóra života k Akčnému plánu pre LGBTI

Hromadná pripomienka Združenia katolíckych škôl Slovenska a Fóra kresťanských inštitúcií k návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Podporte tieto hromadné pripomienky aj svojim podpisom nech je náš hlas v spoločnosti počuť. A nezabudnite poslať informácie aj svojim priateľom, príbuzným aj známym, ktorým tiež leží na srdci budúcnosť našej spoločnosti.

Viac aj na v rámci tagu Akčný plán pre LGBTI.