IMG_3830V kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade sa 19. februára 2015 konala prednáška o sv. Terézii z Avily. Pri príležitosti Roka zasväteného života a pri 500. výročí narodenia sv. Terézie z Avily pozvalo kníhkupectvo Aletea v Poprade brata karmelitána Dušana Hricka, OCD, aby priblížil túto sväticu a jej vzťah k modlitbe.

V svojom príhovore sa sústredil na riešenie problémov ako je lenivosť, nechuť a roztržitosť v modlitbe. Podľa vzoru tejto svätej karmelitánky odporúčal najmä pravidelnú modlitbu, stáleho spovedníka a budovanie dôverného vzťahu s Pánom. Po otázkach z publika dal do pozornosti novú knihu Svätá Terézia od Ježiša od sr. Immakulaty Adamskej, ktoré vydalo Karmelitánske nakladateľstvo, ako výborný zdroj povzbudenia v duchovnom živote.IMG_3832

Podujatie, ktorého sa zúčastnila takmer stovka veriacich, sa konalo v spolupráci s farnosťou Poprad, Karmelitánskym nakladateľstvom a mediálne ho podporil portál Vyveska.sk. Organizačne ho zastrešila predajňa kresťanskej literatúry Aletea, ktorá Popradčanom prisľúbila, že v blízkej dobe pripraví ďalšie podobné stretnutie. Brat Dušan Hricko, OCD je členom Rádu bosých karmelitánov a pôsobí v kláštore na Starých horách. 

Foto: Tomáš Kuzár