Richard Vašečka, ktorý je aj poslancom NR SR sa vyjadruje k ochrane života. Zdôrazňuje tiež úctu k starým, postihnutým a chorým. Vysvetľuje, prečo aj títo ľudia majú v našej spoločnosti miesto.

“Potrebujeme malé deti, potrebujeme starých ľudí, potrebujeme ľudí aj postihnutých a chorých. A kedykoľvek v dejinách ľudstva prišla situácia, že sa títo ľudia odsúvali a stavali sa občanmi druhej kategórie a začala sa šíriť nejaká teória o kvalite života, tak došli k moci obludné totalitné režimy, ktoré vraždili potom hlava-nehlava všetkých bez rozdielu. Mám obavu, aby sa takáto totalita nezaviedla práve aj postupom neúcty voči ľudskému životu, počatému životu a voči starým a chorým ľuďom.”

 

 


Uverejnené so súhlasom http://misiefilmom.sk/. Ak chcete podporiť natáčanie ďalších videí, môžete tak urobiť tu.