put-levocaPúte patria k životnému štýlu kresťana od nepamäti. Túžba a vôľa putovať sa netratila ani v dnešnej modernej a uponáhľanej dobe, o čom svedčí veľká návštevnosť pútnických miest na Slovensku. Prinášame krátky zoznam vybraných púti na Slovensku. Niekedy program púte trvá viac dní, v zozname je prvý deň konania púte.

04.07.2015, Levočská púť

05.07.0215, Celonárodná púť k Sv. Cyrilovi a Metodovi

16.07.2015, Arcidiecézna púť Gaboltov

17. 07.2015, Hlavná púť na Skalke pri Trenčíne k úcte sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika

11.07.2015, Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie

02.08.2015, Rómska púť v Gaboltove

05.08.2015, Hlavná púť v Litmanovej

15.08.2015, Púť na Starých Horách na Nanebovzatie Panny Márie

11.09.2015, Národná púť v Šaštíne

Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Ilustračné foto: Mariánska hora v Levoči, zdroj: rkc.levoca.sk