levocaeePúte patria k životnému štýlu kresťana od nepamäti. Túžba a vôľa putovať sa netratila ani v dnešnej modernej a uponáhľanej dobe, o čom svedčí veľká návštevnosť pútnických miest na Slovensku. Prinášame krátky zoznam vybraných púti na Slovensku. Niekedy program púte trvá viac dní, v zozname je prvý deň konania púte.

02.07.2016, Levočská púť

07.07.2016, Púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči

05.07.0216, Celonárodná púť k Sv. Cyrilovi a Metodovi

16.07.2016, Arcidiecézna púť Gaboltov

16. 07.2016, Hlavná púť na Skalke pri Trenčíne k úcte sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika

09.07.2016, Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie

07.08.2016, Rómska púť v Gaboltove

07.08.2016, Hlavná púť v Litmanovej

15.08.2016, Púť na Starých Horách na Nanebovzatie Panny Márie

11.09.2016, Národná púť v Šaštíne

Zoznam budeme priebežne aktualizovať.