r13 3Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) cez súťaž hľadá tvorcu loga budúcoročného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove.

Súťaž je verejná a neanonymná a nie je vekovo ani inak ohraničená. Návrhy môžu záujemcovia posielať do 30. júna 2017 na adresu mladez@kbs.sk. Výherca získa 118 eur a dva voľné vstupy na P18. Víťazovi bude ponúknutá spolupráca na prevedení sprievodcu P18. Ide o historicky tretie Národné stretnutie mládeže (po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade). Slovenskí mladí na ňom odštartujú prípravy na Svetové dni mládeže (SDM) v Paname.

“Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove je podobne ako dve predošlé akcie späté so SDM. Tie sa každý rok – týždeň pred Veľkou nocou – slávia na diecéznej úrovni a raz za dva až tri rokmi na svetovej. Práve dnes – na Kvetnú nedeľu – slávime 32. svetové dni mládeže. Tie medzinárodné sa uskutočnia v januári 2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. Hoci nás čaká až v lete 2018, už teraz pozývame všetkých do súťaže o logo P18 v Prešove,” hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. “Návrhy potom posúdi hodnotiaca porota, ktorá bude zložená zo zástupcov centrálneho tímu P18. Návrhy je možné poslať do konca školského roka, teda do konca júna 2017. Výsledok súťaže zverejníme v septembri,” dodáva Ondrej Chrvala.

“Národné stretnutie mládeže je predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska (a zahraničia). Jeho cieľom je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou a okolo svojich pastierov, ako aj roznietiť v nich túžbu “vychádzať zo seba” a prinášať evanjelium do sveta. Téma “putovania” a ciele môžu byť inšpiráciou pri tvorbe nového loga. Návrh môže zohľadniť aj ústrednú tému duchovnej prípravy na P18 – odvahu. Inšpirovať sa je tiež možné oficiálnymi symbolmi mesta Prešov (k dispozícii na webstránke www.presov.sk). Odporúča sa poslať verziu loga s textom “Prešov” a bez textu “Prešov”. Obsah loga musí tvoriť text skratky P18,” avizujú organizátori súťaže na internetovej stránke P18.

Stretnutia mladých menších rozmerov sa každý rok konajú v jednotlivých diecézach, ktoré v období okolo Veľkej noci navštevujú stovky ľudí. V Prešove to bude tretí ročník Národného stretnutia mládeže. Celý program bude pripravený tak, aby pripomínal SDM – špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto programy majú nielen formačný charakter, ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu tiež silné svedectvá, kvalitné umelecké čísla a liturgiu. Na príprave predchádzajúcich dvoch akcií sa podieľal centrálny tím, 40 vedúcich pracovných tímov a 800 dobrovoľníkov z viacerých krajín. Na Liptov prišlo vyše 3 500 a pod Tatry viac ako 4 000 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia. V Prešove sa očakáva okolo 5 000 mladých.

Viac informácií: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/sutaze

Komunikačný tím NSM