SMN 2019_04_OBALKA-page-001Veľkonočné číslomesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, píše o tom, že Boh má počas tohtoročného veľkonočného obdobia pre nás pripraveného viac. Čitatelia tu nájdu aj pozvánku na duchovné cvičenie zamerané na osobné stretnutie s Ježišom, ktoré bude v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí viesť P. Joseph Jilson VC, a tiež ukážku z knihy Vyrovnanosť a pokoj od Jima McManusa a Stephanie Thorntonovej z vydavateľstva Slovo medzi nami.

Vydavateľ americkej verzie Word Among Us Jeff Smith v úvodníku hovorí, že našou úlohou je viera naplnená očakávaním. Ak chceme počas tohto Veľkonočného obdobia plnšie prežívať jeho moc, môžeme urobiť jednu vec: zväčšiť svoje očakávania. Uverme, že Boh chce konať a pôsobiť v našom živote, ako aj v živote tých, za ktorých sa modlíme. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník pokračuje svojou úvahou, že naša viera je rozbuškou alebo zápalným knôtom, ktorý potrebuje každá výbušnina. Nie hocijaká viera, ale viera živá, naplnená nenásilnou dôverou v Božiu moc a očakávaním, že Boh bude naozaj konať.

Boh má pre nás pripravené oveľa viac

Vysoké očakávania majú zmysel. Veď Veľká noc je o tom, ako Ježiš premohol hriech a smrť a ponúkol nám účasť na svojom vzkriesení. Je teda jasné, že by sme mali očakávať, že sa počas tohto Veľkonočného obdobia stanú veľké veci. Ako môže moc Ježišovho vzkriesenia počas nasledujúcich päťdesiatich dní ovplyvniť náš život? Alebo, ak to povieme ešte osobnejšie, čo chce vzkriesený Kristus vykonať počas tohto obdobia vo mne? Aké dary nám Boh na túto Veľkú noc dáva? Prvým je živý vzťah. Ježiš nás sám nazval priateľmi (porov. Jn 15, 14 – 15). A my práve skrze toto priateľstvo s ním zakúšame, že on má nielen moc odpustiť nám hriechy, ale aj naplniť nás radosťou a svojím pokojom, a to bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás. Druhým darom je láska, ktorá námdáva schopnosť milovať. Kde nájdeme silu milovať ľudí, vrátane tých, ktorých je najťažšie milovať? V prítomnosti láskyplného Boha. Boh do nás vlieva svoju lásku a obmäkčuje naše srdce vo vzťahu k druhým. Tretím darom sú naši bratia a sestry v Kristovi. Ježiš nechcel, aby sme mali vzťah len s ním, ale chcel, aby sme mali živé vzťahy aj medzi sebou.

Päťdesiat dní milosti

Veľká noc nie je len jeden deň; Veľká noc je celé obdobie trvajúce 50 dní – až do Turíc. Počas neho nás Boh zvláštnym spôsobom pozýva nechať sa zmeniť Ježišovým zmŕtvychvstaním – tak ako to počas prvej Veľkej noci urobili Peter, Mária Magdaléna, Ján a ostatní apoštoli a učeníci. Boh nás pozýva prijať čo najviac milosti – milosti nového života. Uvažujme nad slovami vzkrieseného Krista, rozjímajme nad Skutkami apoštolov, spoločne stolujme ako prví kresťania, ktorí žili v komunitách  a pripravme sa na zoslanie Ducha Svätého. A pamätajme si, že Veľkonočné obdobie je časom Božej milosti.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.