Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019. Akčný plán LGBTI pripravuje podmienky na legalizáciu registrovaných partnerstiev aj s novými sociálnymi dávkami,...
Čítajte ďalej