Nedávno vyšla v slovenskom predklade kniha Benediktova voľba od Roda Drehera s podtitulom Stratégia pre kresťanov v postkresťanskom svete. Táto kniha v ľuďoch prirodzene vyvoláva túžbu diskutovať. Nebolo tomu inak...
Čítajte ďalej