K menám ako  Edite Estrela alebo Ulrike Lunacek pribudlo nové meno: Marc Tarabella. Tarabellova správa nevyvolala na Slovensku taký rozruch ako správa Estrela alebo Lunacek, no poroznosť jej venovali viaceré mimovládne platformy...
Čítajte ďalej