rodina1V máji sa mnohé rodiny na Slovensku stretávajú pri príležitosti vysluhovania sviatosti birmovky a prvého sv. prijímania, okrem toho si však tento mesiac pripomíname aj Deň rodiny, na ktorý by sme Vás dnes radi pozvali. Čaká nás aj diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2019 a Pútnická sobota vo Vysokej nad Uhom. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Deň rodiny 2019

15. mája si už od roku 1994 pripomíname ako Medzinárodný Deň rodiny, ktorý sa postupne dostáva do povedomia čoraz viac ľudí na celom svete. Aj u nás na Slovensku sa mnoho miest a obcí zapája do osláv tohto dňa, aby tak spoločne povedali nahlas, že rodina je tou najdôležitejšou hodnotou pre každého človeka. Tohtoročné motto osláv znie: “V obci i meste rodina na prvom mieste”. My by sme Vás radi pozvali prísť osláviť Deň rodiny už túto sobotu 18. mája do Banskej Bystrice, v nedeľu 19. mája do Trenčína, Nitry, Žiliny, Pezinka, či Sigordu pri Prešove. O týždeň na to 26. mája sa oslavy presunú aj do Trnavy, Košíc, Bratislavy – Rače, Púchova a mnohých ďalších miest a obcí. V každom meste si organizátori pripravili bohatý kultúrno – spoločenský program plný vystúpení, hier, aktivít, sprievodných atrakcií, aby si na svoje prišli celé rodiny.

VYKROČ 2019 – “Hore nohami”

Všetkých mladých pozývame na diecézne stretnutie mládeže spišskej diecézy VYKROČ 2019, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája od 09:30 hod. v Aréne Poprad. Téma tohtoročného stretnutia znie “Hore nohami” a inšpirovaná je výrokom sv. Jána Kasiána: “…kresťan nie je strom koreniaci v zemi, ale naopak. Je obrátený hore nohami. Korene má v nebi, u Boha. Tam čerpá miazgu a na zemi len vydáva svoje plody”. Aj život každého mladého človeka môže byť iný, môžeš žiť naplno a prinášať Krista do tohto sveta. Diecézne stretnutie je dobrou príležitosťou nájsť nové podnety a silu vykročiť, najdôležitejšie je však, že je to príležitosť stretnúť Krista – vo sv. omši, v spoločnej modlitbe, v bratoch a sestrách, v Cirkvi, v o. biskupovi, povzbudiť sa katechézou, či svedectvami hostí. Súčasťou bude aj EXPO rehoľníkov a organizácií pracujúcich s mládežou.

Pútnická sobota vo Vysokej nad Uhom

V sobotu 18. mája Vás pozývame do Vysokej nad Uhom na slávenie pútnickej soboty alebo aj Ankinej soboty, ktoré bude prebiehať v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie. Program začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a odprosením za hriechy rodín, pokračovať bude krížovou cestou za rodiny o 16:00 hod., večeradlom Panny Márie a vyvrcholením bude sv. omša o 18:00 hod.s hlavným celebrantom a kazateľom ThDr. Peterom Fogašom, riaditeľom Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého, v programe je ďalej obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov a požehnanie devocionálií.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.