kniha+ruzenecTento týždeň sme pre Vás vybrali pozvánku na duchovnú obnovu Rozkvitni v modlitbe, seminár Boh Otec Ťa miluje a koncom mesiaca apríl nás čaká už 24. ročník podujatia ON JE ŽIVÝ. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Rozkvitni v modlitbe – 30. 3DA

V dňoch 12. až 14. apríla sa v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza uskutoční duchovná obnova pre mladých do 30 rokov, známa ako 3DA – trojdňová adorácia. Téma obnovy bude “Rozkvitni v modlitbe” a hovoriť o nej príde hosť verbista, páter Igor Kráľ, SVD. Vo svojej snahe nájsť šťastie a naplnenie často obchádzame Boha. Snažíme sa ho nájsť v našich snoch, túžbach, predstavách, ideáloch, no tie častokrát nemajú nič spoločné s Božím plánom. Ak ho chceme nájsť mali by sme byť s Bohom neustále v kontakte, budovať vzťah na skalách a rozkvitať v láske k Nemu. Mali by sme sa ho pýtať, aký život nám vysníval a čo je naším poslaním na tomto svete.Pozývame všetkých mladých na toto stretnutie s Bohom, ktorý túži po Tebe a tom aby si rozvíjal svoj talent, a kvitol viac a viac v láske k Nemu. Súčasťou obnovy budú prednášky, sv. omše, krížová cesta a samozrejme čas na tichú adoráciu.

Duchovný seminár: Boh Otec Ťa miluje

Pozývame Vás na duchovný seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. a 14. apríla v Pútnickom dome v Marianke. Mnohí ľudia túžia byť šťastní, no nevedia ako. Keď sa necháme pozvať, nájdeme v Bohu Otcovi šťastie a radosť. Hľadáš zmysel života? Ak áno, existuje jedna cesta. Vedie k Otcovi do neba. V Otcovi nájdeme naplnenie, istotu, radosť a bezpečie. Seminár s názvom “Boh Otec Ťa miluje” je ponukou dozvedieť sa viac o Bohu Otcovi, o Jeho láske k nám. On má s nami plán, vie kam smeruje náš život. Tento duchovný seminár bude viesť Gottfried Prenner, ktorý je rakúsky inžinier a teológ, laický misionár, zakladateľ komunity Rodina Boha Otca. Zakúsil lásku Otca a hovorí o nej vo svojich prednáškach.

ON JE ŽIVÝ

Do konca apríla zostáva ešte nejaký čas, ale už teraz by sme Vám chceli dať do pozornosti podujatie “ON JE ŽIVÝ”. Ide o stretnutie pre mladých, ktoré sa pravidelne koná už niekoľko rokov. V tomto roku organizuje katolícka Komunita Emanuel už jeho 24. ročník, tentokrát v Trenčíne. Cieľom stretnutia je povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo a zažiť spoločenstvo. Súčasťou programu sú prednášky hostí, zaujímavé workshopy, chvály, sv. omše, adorácia, večer milosrdenstva s možnosťou sv. spovede a modlitby príhovoru. Tešiť sa môžete na otca biskupa Mons. Jozefa Haľka, kňazov Martina Harčára a Ondreja Chrvalu, pátra Jozefa Mihoka, či Braňa Letka, Luciu Drábikovú, chválový koncert v podaní PIAR MUSIC a ďalších.
Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes prinieslaVÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.