family2Dnes sme pre Vás z množstva podujatí vybrali pozvánku na Kurz Dedičia, medzinárodnú vedeckú konferenciu o biskupovi Pavlovi M. Hnilicovi a pre rodičov, ktorí už uvažujú nad tým, ako spoločne s deťmi stráviť čas v lete, máme pozvanie na stretnutie “Rodiny, Boh vás miluje!”. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Kurz Dedičia

Pozývame Vás do Beckova, kde v Centre novej evanjelizácie Jána Pavla II. v dňoch 29. – 31. marca bude prebiehať prvá časť kurzu “Dedičia”. Kurz je určený veriacim katolíkom, ktorí chcú zatiahnuť na hlbinu, tým, ktorí si myslia, že ešte neprežívajú naplno svoje znovuzrodenie. Ak sa Vám v hlave preháňajú myšlienky: “Nežijem z viery, ale zo zákona. Mám to v hlave, ale nie v srdci. Môj Boh nefunguje.”, tak práve tento kurz Vám môže pomôcť vystúpiť z komfortnej zóny priemernosti, odohnať hmlu falošnej nábožnosti a nebyť spokojní s dobrými vecami, ale žiť to najlepšie. Kurz bude prebiehať počas troch víkendov v marci, apríli a máji a jeho súčasťou budú katechézy, zdieľanie v skupinkách, sv. omše, čas na stíšenie a oddych a učenie sa inej formy modlitby.

Biskup Pavol. M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo

V piatok 29. marca Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu o živote a diele biskupa Pavla M. Hnilicu, ktorý zasvätil celý svoj kňazský a biskupský život službe Bohu a Cirkvi, predovšetkým prenasledovanej Cirkvi pod komunistickou nadvládou. Konferencia sa bude konať v Aule Benedikta XVI. na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 09:00 hod. S prednáškami o osobnosti a pôsobení biskupa Hnilicu vystúpia viacerí slovenskí a zahraniční profesori, historici a kňazi ako Róbert Letz, Emília Hrabovec, Rudolf Grulich, František Vnuk, Leo Maasburg, Mons. Viliam Judák a ďalší. Organizátormi konferencie sú Rímskokatol. Cyrilometod. bohoslovecká fakulta, Rada pre históriu pri KBS, Združenie Rodiny Panny Márie a Slovenská provincia SJ.

Rodiny, Boh vás miluje!

Rodinám, ktoré už teraz zvažujú, ako strávia spoločný čas tohtoročných letných prázdnin, chceme dať do pozornosti letné stretnutie rodín pod názvom “Rodiny, Boh vás miluje!”, organizované Komunitou blahoslavenstiev. 12. ročník tohto stretnutia sa uskutoční v termíne 14. – 20. júla v Dome prijatia pre rodiny – Rodinkovo v Belušských Slatinách. Pre rodičov bude program zameraný na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine a výchovu detí. Zároveň budú mať manželia čas na spoločnú a osobnú modlitbu, chvály, adoráciu, priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania. Prednášajúcimi budú sr. Veronika Barátová a sr. Dária Miezgová z KB a pozvaní hostia, medzi nimi aj manželské páry. Pre deti od troch rokov bude pripravený zaujímavý program plný zábavy, hier, súťaží, divadla, ale aj detské sv. omše a katechézy. Prihlásiť sa môžete do 31. mája, kapacita zariadenia je však obmedzená.
Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.