krizAj tento týždeň sme pre Vás vybrali z bohatej ponuky duchovných akcií pozvánky na tri podujatia. Čaká nás Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov, Spomienka na 1150. výročie smrti sv. Cyrila a Stretnutie Kána pre manželov. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov

Srdečne Vás pozývame na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov, ktorý bude prebiehať v sobotu 16. februára v Mestskej hale v Nitre-Klokočine. Program začne o 8.30 hod. eucharistickou adoráciou, po nej budú nasledovať svedectvá a prednáška pátra Paula Mariu Sigla, ktorý je duchovným otcom a zakladateľom Rodiny Panny Márie. Témou prednášky bude: Panna Mária ukazuje všetkým národom cestu k víťazstvu jej Nepoškvrneného Srdca. Ďalej bude nasledovať ruženec, krížová cesta, korunka Božieho milosrdenstva a o 16.00 hod. svätá omša, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pozývame aj nepočujúcich veriacich, nakoľko program bude tlmočený do posunkového jazyka.

Spomienka na 1150. výročie smrti Konštantína Filozofa – sv. Cyrila

14. februára uplynie 1150. rokov od smrti sv. Konštantína Filozofa – sv. Cyrila. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na spomienkovú slávnosť, ktorá sa bude konať 16. februára o 14:00 hod. v Kostole Svätého Kríža v Devíne, kde si spolupatrónov Európy sv. Cyrila a sv. Metoda každý rok pripomíname. Spomienka sa začne slávnostnou svätou omšou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda, hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Marián Gavenda. Nasledovať bude uctenie relikvií sv. Cyrila, sv. Klimenta Slovenského a sv. Klimenta, pápeža, a spomienkovú slávnosť ukončí kladenie vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda. Príďte aj vy spoločne načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a sv. Metoda.

Stretnutie Kána pre manželov

Už teraz dávame všetkým manželským párom do pozornosti letné stretnutie Kána pre manželov. Toto týždňové stretnutie pre manželské páry je časom, kedy je možné prerušiť stále rýchlejší rytmus moderného života a znova sa stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby. Čas, kedy môžeme dovoliť Stvoriteľovi, aby „premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny“. Stretnutie umožňuje účastníkom znovuobjaviť zmysel manželského života a dnešnej rodiny, otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, zdieľať sa vo vzájomnej otvorenosti o radostiach i ťažkostiach života vo dvojici a otvoriť sa Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu. Tento rok sa bude konať v kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre v dňoch 21. – 27. júla. Organizátorom je katolícka komunita s povolaním k ekumenizmu Chemin Neuf.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.