vzAj keď to tak nevyzerá, čoskoro pride jar – príroda rozkvitne a bude po zime opäť rásť. Možnosť rásť ponúkajú aj podujatia v dnešných pozvánkach – duchovne rásť môžete vďaka trojdňovej adoráciu v Bratislave. Rast praktických zručnostiach ponúknu dve konferencie – jedna o výchove a druhá o práci s mládežou. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Trojdňová adorácia – “Poklad máme v hlinených nádobách”

V Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Bratislave sa cez víkend od  9. do 11.3.2018 uskutoční už v poradí dvadsiata ôsma Trojdňová adorácia (3DA). Trojdňová adorácia je duchovnú akciu pre mladých do veku 30 rokov. Je to čas plný prednášok, modlitby, skupiniek a zdieľania, Taizé, služby požehnávania, spevu a hlavne prítomnosti Pána. Hosťom bude tentokrát salezián Marián Husár pôsobiaci na Miletičke v Bratislave. O. Husár bude v rámci témy “Poklad máme v hlinených nádobách.” hovoriť o ľudskej krehkosti, zápasoch i o odovzdaní sa Pánovi, aby pôsobil.

4. SLH konferencia o výchove

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na SLH Konferenciu o výchove a vzdelávaní na tému Ako budovať vzťah detí k Bohu od útleho veku. Konferencia sa bude venovať otázkam: Viesť malé deti k modlitbe? Treba deti nútiť na svätú omšu, aj keď sa im nechce, alebo im dať slobodu voľby? Nechať sa deťmi rušiť na omši, či ísť do „kostolného akvária“ (hluk izolujúci priestor v/pri kostoloch pre najmenšie deti)? Na konferencii vystúpia -  Marie Zimmermanova, odborná asistentka Katolíckej teologickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe a Marcela Fojtíková Roubalová, odborná asistentka Cyrilometodejskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konferencia sa uskutoční v sobotu 10. marca 2018 v Kongesovej sále u Saleziánov na Mamateyovej ulici v Bratislave.

YoDel – konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže pripravuje konferenciu YoDel, ktorá sa bude sa konať v pondelok 12.3.2018 v Tatranskej galérii v Poprade. Konferencia je zameraná na nové trendy v práci s mládežou, na to, ako sa mládež vyvíja, kam smeruje, čo všetko so sebou táto zmena prináša a na potrebu nových prístupov k mladej generácii. Konferencia je určená pre podnikateľov, zástupcov firiem, pedagogických pracovníkov, a tiež pracovníkov s mládežou z neziskových organizácií,  ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť  priamo reagovať na potreby mladých ľudí.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.