easternV tomto Veľkom týždni máme pre Vás pozvánku do Nitry a Košíc na krížovú cestu a pašiový sprievod, duchovné cvičenia o Božom Milosrdenstve a pripravovanú Púť mužov 2019 v Šaštíne. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Krížová cesta a pašiový sprievod ulicami mesta

Na Veľký piatok sa v mnohých mestách a obciach koná krížová cesta vedúca priamo ulicami. My by sme Vás radi pozvali na takúto krížovú cestu do Nitry, so začiatkom v piatok 19. apríla o 13:30 hod. pred budovou Krajského súdu. Sprievod poputuje trasou cez mesto až ku kostolu na Kalvárii, kde po skončení krížovej cesty o 15:00 hod. začnú veľkopiatkové obrady, ktorým bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V Košiciach sa rovnako na Veľký piatok o 13:00 hod. uskutoční už 25. ročník ekumenického pašiového sprievodu s témou “Opustený Ježiš”. Ide o sprítomnenia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom pašiového sprievodu, na ktorom sa zúčastnia a krátke zamyslenia prednesú predstavitelia jednotlivých cirkví pôsobiacich v Ekumenickom spoločenstve. Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami, ktorým je blízke čítanie Božieho slova počas slávenia Veľkej noci.

Duchovné cvičenia – Božie Milosrdenstvo pre svet

V dňoch pred sviatkom Božieho milosrdenstva, ktorý slávime už tradične 2. veľkonočnú nedeľu, Vás pozývame do kláštora v Hronskom Beňadiku na duchovné cvičenia pod názvom “Božie Milosrdenstvo pre svet”. Ľudstvo je zranené a nesie si hlboké rany, najmä po hriechu. Ježiš svojím milosrdenstvom odpúšťa, hladiac naše rany po hriechu. Svätá sestra Faustína nás pozýva do školy Božieho milosrdenstva, aby sme prostredníctvom jej Denníčka zažili Božie pohladenie, formou milosrdenstva. Duchovné cvičenia budú prebiehať v dňoch 25. – 28. apríla a povedie ich exercitátor o. Jozef Haluza, výpomocný duchovný vo farnosti Hronský Beňadik .

Púť mužov 2019

V sobotu 27. apríla sa v Šaštíne uskutoční už 13. ročník Púte mužov. Na základe pozitívnych ohlasov z minulých rokov, je aj v tomto ročníku pripravený program vo forme pešieho putovania, ktoré začne o 10:00 hod. v Senici a pokračovať bude so zastávkami pri obci Šajdíkove Humence a v Borskom Mikuláši. Počas púte a prestávok bude čas na sviatosť zmierenia, spoločnú modlitbu, príhovor na biblickú tému a vzájomné zdieľanie sa. Program bude pokračovať v Šaštínskej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie modlitbou sv. ruženca a vyvrcholí o 17:00 hod. sv. omšou, ktorej celebrantom a kazateľom bude páter Leopold Jaroslav Jablonský OFM – toho času na „misii“ ako vojenský duchovný. Po sv. omši sú účastníci púte pozvaní na agapé v priestoroch kláštora.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.