IMG_9146V pondelok 13. marca 2017 Univerzitné pastoračné centrum v Prešove zorganizovalo ďalší teologický večer s názvom „Čo nám hovoria ikony?“. Ako sa píšu a čítajú ikony priblížil Jakub Halčák, ikonopisec z Prešova.

Diskusia sa začala rovnako ako Jakub Halčák začína písať svoje ikony. Modlitbou. Každá ikona je totiž podľa jeho slov práca Ducha Svätého. Vysvetlil tiež pojem ikony ako brány do neba a rozdiel medzi ikonou a obrazom. Ten spočíva okrem iného aj v nápisoch, ktoré sa píšu ako posledné. Bez nich by ikona nebola ikonou. Účastníkov diskusie najviac zaujímala technika písania ikon. Ikonopisec Jakub ukázal, s akými materiálmi pracuje pri písaní ikon on sám. Dodal, že celá ikona musí byť prírodná. Napríklad pri miešaní farieb sa používa žĺtok a cesnak na úpravu nedokonalostí, ktoré vzniknú pri nanášaní zlata. Prečítal nám i jednu zo svojich ikon – Matku ustavičnej pomoci, na príklade ktorej vysvetlil symboliku farieb a ďalšie znaky ikony.

Najbližší teologický večer sa bude konať už 3. apríla 2017 v UPC Prešov. Hosťom je o. Konštantín Daniel Boleš a téma „Kde sa stratil hriech“.

Informovala Miroslava Psárová