V nedeľu 16. novembra, po svätej omši o 11.00 hodine, sa uskutočnilo požehnanie priestorov novootvoreného kresťanského kníhkupectva ALETEA v Poprade. Priestory kníhkupectva požehnal popradský kaplán Michal Pavol. Obradu sa zúčastnilo viacero popradských farníkov, ktorí mali možnosť sa zoznámiť s bohatou ponukou kresťanskej literatúry, darčekových predmetov, či kvalitných omšových vín. Do konca novembra bude možnosť nakupovať za uvádzacie ceny. Niekoľko fotografií z tohto malého podujatia je možné nájsť nižšie.

Kresťanské kníhkupectvo Aletea sa nachádza sa oproti Kostolu Sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh na ulici Ludvíka Svobodu 80. Okrem ponuky kresťanských kníh, darčekových predmetov, či omšových vín bude kníhkupectvo Aletea priebežne organizovať v Poprade prednášky inšpiratívnych autorov kresťanských kníh. Najbližšie, 5.12.2014 o 19.15 (po svätej omši o 18.30), sa uskutoční prednáška Miroslava Sanigu s názvom Zrkadlenie Boha v prírode. Po prednáške bude možné dať podpísať knihy Miroslavovi Sanigovi.

Informoval: Tomáš Kuzár