erika jurinovaVládna reakcia na teroristické útoky v Paríži je prehnaná a vedie Slovensko späť o 26 rokov! Upozorňuje na to podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová (OĽaNO). Ako dodáva, nespochybňuje, že na vzniknutú situáciu treba reagovať, no vláda Roberta Fica ju využila na „šmírovanie“ občanov. „Dnes  rokujeme o návrhoch, ktorých cieľom je nie zlepšiť bezpečnosť občanov, ale práva a slobody obmedziť a monitorovať. Štát si pýta väčšie právomoci vstupovať do súkromia občanov, väčšie právomoci kontrolovať občanov a rozhodovať o nich,“ vysvetľuje Erika Jurinová.

Pripomína, že dejiny 20. a 21. storočia v Európe sú, žiaľ, plné teroristických útokov, no je chybou, ak štáty reagujú nepremyslene, všeobecnou represiou obyvateľstva a obmedzovaním práv občanov. Ak je nevyhnutný zásah do práv a slobody občanov v záujme vyššieho dobra, tento zásah by mal byť vyvážený a proporcionálny podmienkam a potenciálnym teroristickým hrozbám na Slovensku. Vládne návrhy považuje podpredsedníčka parlamentu za prehnané.

„Zo zákonov, ktoré pripravila vládna strana vanie duch strachu, prvoplánovosť a tá najnižšia forma reakcie na komplexnú a komplikovanú situáciu, v ktorej sa ocitli niektoré krajiny Európskej únie. Viac štátu, viac sledovania občanov, viac zbierania údajov od občanov, no najmä viac strachu a menej slobody. Náš štát sa týmto vydáva na nebezpečnú cestu všeobecnej represie,“ vraví Erika Jurinová a dodáva: „Ak sa má prijímať nejaká krízová legislatíva, mala by sa prijímať dočasne a mala by byť priebežne hodnotená a monitorovaná Národnou radou Slovenskej republiky. Zmena ústavy však rozhodne nie je dočasným krízovým opatrením.“ Nielen zmena ústavy, ale aj niektoré návrhy v súvislosti s Trestným zákonom považuje za nesprávne. Upozorňuje, že v sebe nesú totalitné prvky, ktoré vracajú Slovensko päť do obdobia komunizmu.

„Dotknutý návrh napríklad popiera právo občana Slovenskej republiky, resp. právnickej osoby na spravodlivý proces, ktoré je zakotvené v ústave. Podľa § 16a ods. 6 konanie na súde bude vykonané bez účasti verejnosti a naviac, proti príkazu súdu neexistuje žiadny opravný prostriedok.  Spravodajské služby takisto budú môcť obmedziť, alebo zamedziť prevádzku akejkoľvek internetovej stránky pod tak nejasne definovanou zámienkou akou je politický extrémizmus,“ konkretizuje Erika Jurinová. Teroristom ide o to, aby zničili demokraciu a vláda Roberta Fica im svojimi návrhmi „nahráva“.

„Vláda Roberta Fica si myslí, že týmto balíkom opatrení vyrieši problém terorizmu na Slovensku.  Musím sa nad tým pousmiať, pretože problém terorizmu, a najmä islamského terorizmu nie je problém lokálny, ale globálny. Robert Fico zatiaľ neprišiel so žiadnym návrhom, alebo impulzom pre lepšiu spoluprácu krajín na európskej úrovni. To by vyžadovalo väčšie úsilie, ako len  rozsievanie strachu v televízii. Všadeprítomné špehovanie vlastných občanov problém terorizmu nevyrieši,“ uzatvára podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová.

Informovala Eva Sládková, asistentka Eriky, Jurinovej