Predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií vyzýva všetkých občanov Slovenska, aby sa v sobotu 29.3.2014 zúčastnili svojím platným hlasom na voľbách a rozhodovali sa zodpovedne aj vzhľadom na históriu našej krajiny. V súčasnej situácii, vo svetle vývoja na východ od našej krajiny a z dlhodobého hľadiska považujeme za správne pre Slovensko, aby naša krátka a krehká demokracia nevstupovala na tenký ľad vlády jednej strany.

V Bratislave, 26.3.2014

fki