Na Facebook stránke facebook/sme.veda sa rozbehla diskusia na tému Výskum a liečba embryonálnymi kmeňovými bunkami. V diskusii je niekoľko desiatok príspevkov a je pozitívne, že tam je viacero z nich proti používania embryonálnych kmeňových buniek na výskum alebo liečbu.

Prolife názor z diskusie: “Výskum zatiaľ ukázal, že liečba kmeňovými bunkami dospelých ľudí je schodnejšia. Tkanivo embryonálnych buniek vyvoláva ťažkú imunitnú reakciu, ktorá sa dá potlačiť iba silnými imunitu potláčajúcimi liekmi s množstvom vedľajších účinkov. V tom má tkanivo získané z kmeňových buniek dospelých osôb podstatnú výhodu. Ak tkanivo pochádza z liečenej osoby je problém s imunitou odstránený. Veľký potenciál je teda vo výskume kmeňových buniek dospelých ľudí.”

Foto zdroj: Wikipedia.com