Redemptorista Michal Zamkovský hovorí ako sa skutočne pripraviť na Vianoce. Ako prežiť skutočnú radosť Vianoc. Zamyslenie p. Michala Zamkovského na začiatku adventu.


Zverejnené so súhlasom autorov misiefilmom.sk

ilustračné  foto: farnosť Šarišské Michaľany