mariankuffaS radosťou oznamujeme, že po ťažkej operácii a krátkej rehabilitácii sa o. Marián Kuffa predstaví na verejnej prednáške Slovenského dohovoru za rodinu ” Zastavme zlo z Istanbulu! “.

Akcia sa uskutoční v nedeľu 04. novembra v Lendaku v kostole sv. Mikuláša od 14-30 do 18-00 hod.

V prednáškovej časti vystúpia okrem o. Mariána Kuffu aj o. Jozef Maretta, JUDr. Anton Chromík a Ing. Pavol Vilček. Po blogu prednášok bude o 18-00 hod. nasledovať sv. omša s kázňou o. Kuffu k téme.

Po sv. omši sa veriaci zídu na sviečkovom ružencovom pochode k obecnému úradu, kde sa prečíta vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu, vyzývajuce vládnych predstaviteľov stiahnuť späť podpis spod Istanbulského dohovoru.

Ďakujeme za podporu a modlitby a zároveň Vás na akciu srdečne pozývame.

Bližšie informácie nájdete na stránke vyveska.sk.

 

 

Erik Zbiňovský, SDZR